Archiwum kategorii ‘Materiały ze spotkań’

W ramach naszych spotkań poniedziałkowych rozpoczęliśmy Spotkanie z Biblią, które prowadzi Ojciec Marian Arndt OFM. Spotkania będą odbywały się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.15 w salce przy Klasztorze.

Na pierwszym spotkaniu 7.11.2011 Ojciec mówił o zasadach w hermeneutyce,, jakimi nalezy się kierować przy rozważaniu tekstu biblijnego. (Hermeneutyka biblijna to nauka o rozumieniu biblijnych tekstów, jedna z form hermeneutyki stosowanej). Poniżej przedstawiamy podsumowanie spotkania:

Zasady hermeneutyczne:

I. Literackie – stosuje się przy interpretacji każdego starożytnego literackiego tekstu

 1. uwzględnić tekst oryginalny, krytycznie pewny tzn. poddany

krytyce tekstu. Zajmuje się badaniem czy tekst oryginalny jest oryginalny czy nie. Porównuje różne rękopisy. Pod jej wpływem powstają adnotacje, które mówią, że tekst jest oryginalny, skażony.

[1000 lat starsze były teksty hebrajskie od greckich (Septuaginta)]

 1. uwzględnić kontekst literacki
  1. kontekst bliższy i dalszy, tekst wcześniejszy, późniejszy, całą perykopę,
  2. uwzględnić kontekst leksykalny – szukanie podobnych słów w Biblii.

Słowa, które występują tylko raz w Biblii: hapaks legomena – raz powiedziane np.

  1. kontekst autorski – badamy tekst w zakresie tekstów 1 autora np. u św. Pawła słowo „usprawiedliwienie”
 1. uwzględnić miejsce paralelne – miejsca równoległe, które „mówią o tym samym” np. Ewangelie synoptyczne, dublety w Psalmach np. Ps 14 i 53, ksiegi Królewskie i Kronik
 2. uwzględnić rodzaje literackie np. przypowieść. W Biblii są ujęte wszystkie rodzaje literackie, które były używane w ówczesnych czasach. Czytać w danym rodzaju literackim np. bajka Sdz 9,7.
 3. uwzględnienie kontekstu geograficznego, historycznego, mentalnościowe tzn. okoliczności powstania tekstu. Np. inne teksty powstały w okresie niewoli i przed niewolą – Ezechiel, albo emfaza – styl patetyczny

 

II. Teologiczne –odnoszą się tylko do Biblii.

 1. uwzględnienie żywej Tradycji (żywego przekazu) Kościoła. Jak Kościół to rozumiał?
 2. uwzględnić Patrystykę – pisma Ojców Kościoła od I do IV n.e.; wrócono do niej szczególnie po reformacji np. Orygenes, Klemens Aleksandryjski
 3. czytać zgodnie z analogią wiary tzn. w konfrontacji wszystkich prawd wiary zgodnie z nauką Kościoła
 4. uwzględnić jedność całej Biblii
 5. Biblia uczy prawd zbawczych (Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym), nie uczy innych prawd np. historycznych, geograficznych etc.

 

Ojciec zachęcił nas do włączenia się w Dzieło Biblijnehttp://biblista.pl . Spotkania formacyjne są raz w miesiącu, których celem jest pogłębianie Słowa Bożego i jego głoszenia.

Kolejne spotkanie 5.12.2011 o g.19.00. Zapraszamy.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

 Zapraszamy na II Spotkanie z Duchowością Franciszkańską!

 

Dla kogo: wszyscy zainteresowani duchowością franciszkańską, Franciszkańskim Zakonem Świeckich, czy którymkolwiek z poruszanych tematów
Termin: sobota 03.12.2011, godzina 14:00
Miejsce: salki katechetyczne (Msza święta w Kościele)

 

Program:
1. Powitanie wszystkich przez siostrę przełożonej i asystenta prowincjalnego
2. Prezentacja Słowo Boże w „Verbum Domini”
3. Wprowadzenie do rozważania tekstu Pisma Świętego metodą Lectio Divina, indywidualna medytacja nad tekstem
4. Spotkanie w grupach – tekst z Pisma Św. z dnia metodą lectio divina, do której zachęca Papież w swojej adhortacji.
5. Msza Święta z kazaniem: „Słowo Boże w życiu św. Franciszka” .
6. Prezentacja o Anieli Salawie
7. Agapa
8. Wspólne Nieszpory
Czas trwania: około czterech godzin
Organizatorzy i prelegenci: Członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ze Wspólnoty przy Parafii św. Antoniego oraz Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej
Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Adhortacja Verbum Domini, część I: Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele

Materiały ze spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w dniu 08.08.2011r.

38. Konieczność wznoszenia się ponad « literę »

Papież mówi w tym punkcie o istocie : przejścia od litery do ducha.

„Autentyczny proces interpretacji nie jest nigdy procesem jedynie  intelektualnym, ale również życiowym, w którym wymagane jest pełne włączenie się w życie kościelne, jako życie « według ducha » (Ga 5, 16)

Kojarzy mi się to zdanie z 4-tym punktem Reguły Franciszkanów Świeckich: „Franciszkanie Świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.”

Przejście to musi się odnosić do całości Pisma, a nie poszczególnych fragmentów. Za św. Pawłem: « litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia » (2 Kor 3, 6) i dalej: « Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność » (2 Kor 3, 17). Duch to Chrystus, a Chrystus jest Panem, wskazującym nam drogę. Nie mamy się więc skupiać na poszczególnych zdaniach, ale wznieść się ponad literę i duchem ogarnąć całość Pisma, a znajdziemy, jak św. Augustyn, „odpowiedź na głęboki niepokój naszej duszy spragnionej prawdy.”

  Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

VERBUM DOMINI, n.29-37.

Kolejny podrozdział Verbum Domini jest zatytułowany Hermeneutyka Pisma świętego w Kościele.

Dlatego dla większego zrozumienia tekstów należy sięgnąć do wyjaśnienia terminu hermeneutyka biblijna i przybliżyć metodologię biblijną. Informację poniższe zebrano na podstawie H. Langkammer, Mały słownik biblijny, Wyd. Św. Antoniego, Wrocław 2006 (kolejne wydanie słownika jest w przygotowaniu).

Hermeneutyka biblijna – zajmuje się badaniem i uściślaniem zasad i reguł stosowanych w egzegezie. Nie jest egzegezą. Hermeneutyka biblijna wyjaśnia w jakim sensie i znaczeniu Pismo św. jest słowem Bożym i zawiera Objawienia Boże. Powinna pomagać w zrozumieniu jak Bóg historycznie przemawiał do ludzi w ich języku i jak ludzie rozumieli słowo Boże w wierze i tę wiarę przepowiadali.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Od 04. lipca przez okres wakacji w poniedziałki o 19.00  rozważamy najnowszą adhortację papieża Benedykta XVI: Verbum Domini z 30 września 2010 roku. Ze względu na remont spotykamy się o 19.00 lub po Mszy Świętej przed furtą klasztorną!

Wszystkich chętnych, również z innych wspólnot i niezrzeszonych zapraszamy!

 

Benedykta XVI – Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła

Materiały ze spotkań:

1. Wstęp (par. 1-6)

2. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 6-12)
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (…) A Słowo stało się ciałem” ( J 1, 1.14)

3. Część 1 VERBUM DOMINI (13-21)

4. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 22-28)

5. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 29-37)

6. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 38-49)

 

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj