Archiwum kategorii ‘Materiały ze spotkań’

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Adhortacja Verbum Domini, część I: Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele

Materiały ze spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w dniu 08.08.2011r.

38. Konieczność wznoszenia się ponad « literę »

Papież mówi w tym punkcie o istocie : przejścia od litery do ducha.

„Autentyczny proces interpretacji nie jest nigdy procesem jedynie  intelektualnym, ale również życiowym, w którym wymagane jest pełne włączenie się w życie kościelne, jako życie « według ducha » (Ga 5, 16)

Kojarzy mi się to zdanie z 4-tym punktem Reguły Franciszkanów Świeckich: „Franciszkanie Świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.”

Przejście to musi się odnosić do całości Pisma, a nie poszczególnych fragmentów. Za św. Pawłem: « litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia » (2 Kor 3, 6) i dalej: « Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność » (2 Kor 3, 17). Duch to Chrystus, a Chrystus jest Panem, wskazującym nam drogę. Nie mamy się więc skupiać na poszczególnych zdaniach, ale wznieść się ponad literę i duchem ogarnąć całość Pisma, a znajdziemy, jak św. Augustyn, „odpowiedź na głęboki niepokój naszej duszy spragnionej prawdy.”

  Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

VERBUM DOMINI, n.29-37.

Kolejny podrozdział Verbum Domini jest zatytułowany Hermeneutyka Pisma świętego w Kościele.

Dlatego dla większego zrozumienia tekstów należy sięgnąć do wyjaśnienia terminu hermeneutyka biblijna i przybliżyć metodologię biblijną. Informację poniższe zebrano na podstawie H. Langkammer, Mały słownik biblijny, Wyd. Św. Antoniego, Wrocław 2006 (kolejne wydanie słownika jest w przygotowaniu).

Hermeneutyka biblijna – zajmuje się badaniem i uściślaniem zasad i reguł stosowanych w egzegezie. Nie jest egzegezą. Hermeneutyka biblijna wyjaśnia w jakim sensie i znaczeniu Pismo św. jest słowem Bożym i zawiera Objawienia Boże. Powinna pomagać w zrozumieniu jak Bóg historycznie przemawiał do ludzi w ich języku i jak ludzie rozumieli słowo Boże w wierze i tę wiarę przepowiadali.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Od 04. lipca przez okres wakacji w poniedziałki o 19.00  rozważamy najnowszą adhortację papieża Benedykta XVI: Verbum Domini z 30 września 2010 roku. Ze względu na remont spotykamy się o 19.00 lub po Mszy Świętej przed furtą klasztorną!

Wszystkich chętnych, również z innych wspólnot i niezrzeszonych zapraszamy!

 

Benedykta XVI – Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła

Materiały ze spotkań:

1. Wstęp (par. 1-6)

2. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 6-12)
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (…) A Słowo stało się ciałem” ( J 1, 1.14)

3. Część 1 VERBUM DOMINI (13-21)

4. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 22-28)

5. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 29-37)

6. Część 1 VERBUM DOMINI (par. 38-49)

 

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Spotkanie ogólne

   Autor: admin

Najbliższe spotkanie ogólne całego FZŚ przy Parafii św. Antoniego we Wrocławiu odbędzie się 04.09.2011 o 15.00.

W czasie wakacji zapraszamy na spotkania poniedziałkowe o 19.00.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj
Strona 12 z 13« Pierwsza...910111213