Archiwum kategorii ‘Nadchodzące wydarzenia’

Notatki ze spotkania – 06.02.2012r.

Ojciec Marian Arndt ofm rozpoczął spotkanie od przypomnienia pierwszych słów Reguły III Zakonu:   „Reguła i życie Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. „

Zachować Ewangelie->żeby ją znać trzeba czytać! 🙂 Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

II Spotkanie z Duchowością Franciszkańską rozpoczęliśmy modlitwą i powitaniem  o.Jozafata-asystenta prowincjalnego wspólnie z siostrą Zofią-przełożoną FZŚ na Karłowicach wszystkich uczestników.

Następnie został omówiony ogólny program spotkania.

Pierwszym zrealizowanym punktem naszego dnia była prezentacja Verbum Domini- adhortacji papieża Benedykta XVI, którą przedstawiła nam Ania.
Wszystkie jej części:  Verbum Dei (łac. Słowo Boże), Verbum in Ecclesia (łac. Słowo w Kościele) i Verbum mundo (łac. Słowo dla świata) zgłębialiśmy w czasie wakacji i stąd możliwość  podzielenia się owocem naszych zmagań.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

 Zapraszamy na II Spotkanie z Duchowością Franciszkańską!

 

Dla kogo: wszyscy zainteresowani duchowością franciszkańską, Franciszkańskim Zakonem Świeckich, czy którymkolwiek z poruszanych tematów
Termin: sobota 03.12.2011, godzina 14:00
Miejsce: salki katechetyczne (Msza święta w Kościele)

 

Program:
1. Powitanie wszystkich przez siostrę przełożonej i asystenta prowincjalnego
2. Prezentacja Słowo Boże w „Verbum Domini”
3. Wprowadzenie do rozważania tekstu Pisma Świętego metodą Lectio Divina, indywidualna medytacja nad tekstem
4. Spotkanie w grupach – tekst z Pisma Św. z dnia metodą lectio divina, do której zachęca Papież w swojej adhortacji.
5. Msza Święta z kazaniem: „Słowo Boże w życiu św. Franciszka” .
6. Prezentacja o Anieli Salawie
7. Agapa
8. Wspólne Nieszpory
Czas trwania: około czterech godzin
Organizatorzy i prelegenci: Członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ze Wspólnoty przy Parafii św. Antoniego oraz Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej
Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Adhortacja Verbum Domini, część I: Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele

Materiały ze spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w dniu 08.08.2011r.

38. Konieczność wznoszenia się ponad « literę »

Papież mówi w tym punkcie o istocie : przejścia od litery do ducha.

„Autentyczny proces interpretacji nie jest nigdy procesem jedynie  intelektualnym, ale również życiowym, w którym wymagane jest pełne włączenie się w życie kościelne, jako życie « według ducha » (Ga 5, 16)

Kojarzy mi się to zdanie z 4-tym punktem Reguły Franciszkanów Świeckich: „Franciszkanie Świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.”

Przejście to musi się odnosić do całości Pisma, a nie poszczególnych fragmentów. Za św. Pawłem: « litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia » (2 Kor 3, 6) i dalej: « Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność » (2 Kor 3, 17). Duch to Chrystus, a Chrystus jest Panem, wskazującym nam drogę. Nie mamy się więc skupiać na poszczególnych zdaniach, ale wznieść się ponad literę i duchem ogarnąć całość Pisma, a znajdziemy, jak św. Augustyn, „odpowiedź na głęboki niepokój naszej duszy spragnionej prawdy.”

  Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

VERBUM DOMINI, n.29-37.

Kolejny podrozdział Verbum Domini jest zatytułowany Hermeneutyka Pisma świętego w Kościele.

Dlatego dla większego zrozumienia tekstów należy sięgnąć do wyjaśnienia terminu hermeneutyka biblijna i przybliżyć metodologię biblijną. Informację poniższe zebrano na podstawie H. Langkammer, Mały słownik biblijny, Wyd. Św. Antoniego, Wrocław 2006 (kolejne wydanie słownika jest w przygotowaniu).

Hermeneutyka biblijna – zajmuje się badaniem i uściślaniem zasad i reguł stosowanych w egzegezie. Nie jest egzegezą. Hermeneutyka biblijna wyjaśnia w jakim sensie i znaczeniu Pismo św. jest słowem Bożym i zawiera Objawienia Boże. Powinna pomagać w zrozumieniu jak Bóg historycznie przemawiał do ludzi w ich języku i jak ludzie rozumieli słowo Boże w wierze i tę wiarę przepowiadali.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj