Archiwum kategorii ‘Rozważania’

PIĄTEK 4. TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

   Autor: redaktor

Przybądź, Duchu Święty!

Uczyniliśmy nasze serca twardymi jak skała, pełnymi zawziętej dumy i perfekcyjnie przygotowanej przemocy. Dodatkowo wyposażyliśmy  je w ambicje mniejsze lub większe, ale zawsze realizowane za wszelką cenę.

Praktycznie każdego dnia skazujemy Niewinnego na haniebną śmierć, gdy naszym postępowaniem kieruje coś innego niż miłość. Zło, jakie popełniamy, bez zwracania na nie uwagi, niszczy także i dzisiaj wielu niewinnych.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Najświętsza Światłości, oświecaj nasze sumienia i nasz umysł: chcieliśmy poznać Boga, a odrzuciliśmy Chrystusa obecnego w ludziach biednych i upokorzonych przez życie, którzy przechodzili obok, nie zwracając zupełnie naszej uwagi.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Słodki Gościu naszej duszy, pomagaj nam odkrywać początki tej łagodności, która wzięła na siebie wszystkie nasze nieprawości i nie wstydziła się nazywać nas swoimi braćmi. Upodabniaj nas do niej, abyśmy pojmowali łaskę życia jak dzieci jednego Ojca, przez Niego posłani razem z Chrystusem, aby nieść miłość wszelkiemu stworzeniu.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

ACTIO

„Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich go Pan wybawia”

(Ps 34, 20)

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

CZWARTEK 4. TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

   Autor: redaktor

ORATIO

Panie, który jesteś odblaskiem chwały Ojca, zmiłuj się nad nami! Szukaliśmy chwały u ludzi, ale na próżno: staliśmy się tylko bardziej hardzi w naszych sercach i zagubiliśmy gdzieś sens, który moglibyśmy nadać rzeczom i wydarzeniom. Dlatego przychodzimy do Ciebie, który jesteś dawcą życia; do Ciebie, który ukazujesz oblicze pokornego Boga.

Jezu, wierny i prawdziwy świadku Ojca, zmiłuj się nad nami! Oto odrzuciliśmy wymagania, jakie stawiało Twoje Słowo, bo woleliśmy podążać za bogami świata, idąc za głosem «duchowego kompromisu»… Okazało się, że to jednak płonne nadzieje, które gasną w blasku miłości. Dlatego przychodzimy do Ciebie, który jesteś dawcą życia; do Ciebie, który ukazujesz oblicze pokornego Boga.

Chryste, posłuszny Synu posłany przez Ojca, zmiłuj się nad nami! Zlekceważyliśmy Pisma, które opowiadają nam o Twojej męce za nas; odwracaliśmy nawet wzrok od tych, którzy także i dzisiaj przeżywają Twą mękę w swoim ciele lub w sercu. Ale Ty, nieskalany Baranku Boży, wstawiaj się za nami grzesznymi! Dlatego przychodzimy do Ciebie, który jesteś dawcą życia; do Ciebie, który ukazujesz oblicze pokornego Boga.

ACTIO

„Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne” (J 6, 47)

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

ŚRODA 4. TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

   Autor: redaktor

ORATIO

Panie, Jezu Chryste, Ty zawsze wpatrujesz się w Ojca i czynisz dokładnie to, co widzisz, że On czyni. Przyciągnij nasz wzrok ku sobie, bo tylko w Twoim świetle będziemy mogli zobaczyć prawdziwe światło i faktycznie będziemy żyć jak dzieci Boże. To Bóg Ojciec przekazał Ci władzę nad życiem i moc czynienia go nowym. Uzdrawiaj, Panie, zwłaszcza tych, którzy życie utracili, wspomóż ich choćby przez pamięć na to, że sam siebie ofiarowałeś za śmierć za wszystkich. Wzmocnij naszą wiarę. W Tobie bowiem jest źródło życia in od Ciebie otrzymujemy radość naszego zbawienia. Sędzio wszystkich śmiertelników, Ty we wszystkim słuchasz prawdziwych sadów Boga: spraw, abyśmy posłusznym sercem słuchali Twojego Słowa. Tylko od Ciebie możemy się nauczyć, że największą mądrością jest przylgnięcie do woli Ojca, i to w duchu pokornej i ufnej miłości. A wówczas w radości nie znającej końca będziemy wysławiali Ciebie, Jednorodzony Synu Ojca, za to, że nie wstydziłeś się nazywać nas swoimi braćmi.

ACTIO

„Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie”(Ps 25, 6a).

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

WTOREK 4. TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

   Autor: redaktor

Przybądź, Panie Jezu, aby odnaleźć każdego człowieka, który wycieńczony, upadły na duchu, leży w chorobie swojego ciała, w rozpaczy skrywanego grzechu. Przybądź, aby odnaleźć także i mnie. Zbliż się do nas, o Chryste, zwróć się do wszystkich i do każdego z osobna, aby każdy mógł cieszyć się usłyszanym pytaniem: „Czy chcesz wyzdrowieć?”. Postaw je także i mnie. Przybądź, aby zanurzyć nas w głębi Twojej miłości, która z Twojego otwartego serca wypływa jak rzeka i płynie, nieustannie przemierzając i odnawiając czasy i miejsca, aby w końcu zgubić swój nurt w Wieczności. Oczyściłeś mnie, Panie, w źródle chrzcielnym: spraw więc, abym żył zgodnie z otrzymanymi darami. Spraw też, abym każdego dnia w wodzie łez obmywał moje winy: niech one pomogą mi otwierać się na  łaskę niezasłużonego przebaczenia, o które pokornie proszę. Spraw i to jeszcze, abym wolny od grzechu, który unieruchamia mnie w bezsensownym istnieniu, mógł podążać w Twoim kierunku i biec na spotkanie z każdym człowiekiem, radośnie głosząc, że w Tobie wszyscy mogą znaleść życie i żyć w jedności jak bracia.

ACTIO

„Przywróć mi radość z Twojego zbawienia” (Ps 51, 14a).

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

ORATIO

Jezu, Synu Boży, Ty w pełni objawiasz nam Ojca, Ty jesteś Jego żywym Słowem. Pomóż mi spotykać Ciebie za każdym razem, kiedy słucham Ewangelii i ją czytam. Naucz mnie chronić w sercu Twoje święte słowa, ufać im z prostotą wiary i szukać w nich odpowiedzi w godzinie próby. Wiem, że nie chcesz dawać mi nadzwyczajnych znaków, ale daj choć silną wiarę i zaufanie. Wiara to bowiem największy cud, jakiego Ty oczekujesz od człowieka. Jednak tylko Ty możesz dokonywać tych «znaków» życia, o które my, ludzie biedni, Ciebie błagamy. Nie tylko i nie zawsze z uwagi na obecny czas, ale z nadzieją na wieczność. Bo Twoje słowo jest nieśmiertelnym życiem, jest ziarnem, które przyjęte sercem, rozwija się i wydaje owoc w Królestwie niebieskim.

ACTIO

„Racz mnie wybawić. o Boże; Panie,pospiesz mi na pomoc!” (Ps 70, 2)

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

   Autor: admin

ORATIO

Panie, Jezu Chryste, wieczny Kapłanie, który znasz nasze słabości, gdyż i Ty byłeś doświadczany we wszystkim: wpatrujemy się w Ciebie, należymy Ciebie, przyjmij nas. Spraw, abyśmy jeszcze usłyszeli Twój głos, Twoje Słowo, dzięki któremu nasze serca przestaną być zatwardziałe. Spraw, abyśmy pozwolili zranić się miłości i cierpieniu, by później z wiarą móc przylgnąć do najświętszej woli Ojca. Panie, Ty byłeś wierny aż po krzyż, aby otworzyć nam, drogę do niebieskiego sanktuarium, gdzie panuje wieczny pokój. Spraw, abyśmy dzisiaj, i to coraz intensywniej, odczuwali potrzebę stawania się świętymi, całkowicie oddanymi innym dla ich wsparcia i wewnętrznego zadowolenia; abyśmy byli ich towarzyszami życia. To nie ze względu na nasze zasługi spotkaliśmy i poznaliśmy Ciebie. Że tak się stało, to ewidentny dar łaski, która nieustannie jest ponawiana i wprawia nas w podziw. Spraw więc, aby wszyscy ludzie odnajdywali na naszych twarzach ślady radości z przynależenia do Ciebie, żywe emocje towarzyszące głoszeniu Ciebie oraz pragnienie życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem, na łonie Najświętszej Trójcy.

Amen.

ACTIO

„Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20)

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj