AUDIENCJA KRÓLEWSKA –Adoracja w duchu św. Klary

poniedziałek 6.08.2018 -fragmenty

PIEŚŃ NA WYSTAWIENIE

Panie Jezu Chryste przyszliśmy dzisiaj do Ciebie podczas tej Audiencji aby Tobie oddać należną chwałę i Miłość.

Pragniemy aby dzisiejsza Adoracja była w duchu św. Klary-roślinki duchowej św. Franciszka a cytując nieliczne jej teksty pragniemy uczyć się od niej zachwytu dla Ciebie -Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie.

Św. Klaro, światłem świata od Chrystusa nazwana, wspieraj nas swą modlitwą.

Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni z wszystkimi dziećmi Twoimi, a siostrami i braćmi naszymi, uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie, dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.

Panie Jezu Chryste, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia naszej ludzkiej natury w Tajemnicy Wcielenia i do dokonania dzieła Odkupienia przez mękę, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Twoje. Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i Zmartwychwstanie.

Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność, przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

 /ten Akt odmawiany czyli uroczysta modlitwa jest co godzinę we wszystkich kościołach i kaplicach SS. Klarysek od Wieczystej Adoracji/

TOTUS TUUS – człowieku

TOTUS TUUS -Panie Jezu

Drugi list św. Klary do św. Agnieszki Praskiej

19 Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich (Ps 45, 3), stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie (por. Mt 19, 20; 27, 26) na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować.

21 Jeśli będziesz z Nim cierpieć, będziesz z Nim królować (por. Rz 8, 17; 2 Tm 2, 12); jeśli będziesz dzielić z Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim (por. 2 Tm 2, 11), będziesz mieszkała z Nim w niebie (por. Ps 110, 3) w chwale świętych…

 

Sakramencie Przedziwny

Sakramencie Miłości-UWIELBIAMY CIĘ

Pokoju

Jedności

Nadziei -Bądź uwielbiony

Najświętsza Pamiątko:

zbawczej Męki

Krzyża

Zmartwychwstania

Wniebowstąpienia-Tobie chwała i miłość

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie-Dziękujemy że Jesteś

Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami

Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek

Chlebie Żywy z nieba zstępujący-PROWADŹ NAS

Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony

Pokarmie wybranych

Uczto anielska-DZIĘKUJEMY ŻE NAS KARMISZ

Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza

Dowodzie Boskiej ku nam miłości-UWIELBIAMY CIĘ

 

Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

trzeci list św. Klary do św. Agnieszki Praskiej

10 Ciesz się zatem zawsze w Panu (por. Flp 4, 4) i Ty najdroższa, i nie pozwól, by cię ogarnęła chmura goryczy, o pani, w Chrystusie najmilsza, wesele aniołów i korono sióstr (por. Flp 4, 1). Wpatruj się umysłem w zwierciadło wieczności, wznieś duszę do blasku chwały (por. Hbr 1, 3), przyłóż serce do obrazu boskiej istoty (por. Hbr 1, 3) i przez kontemplację cała się przemieniaj w obraz samego bóstwa (por. 2 Kor 3, 18), abyś i ty odczuła to, co odczuwają przyjaciele kosztując ukrytej słodyczy, zachowanej od początku przez Boga dla tych, którzy Go miłują (por. Ps 31, 20; 1 Kor 2, 9).

Tajemnico wiary-Bądź uwielbiony

Cudzie niepojęty

Przymierze miłości i pokoju

Źródło łask wszelkich-Bądź uwielbiony

Zadatku chwalebnego zmartwychwstania

Umocnienie na drogę wieczności-Dziękujemy że Jesteś

Ucieczko grzeszników-Prowadź nas

Wspomożenie słabych i upadłych

Lekarzu chorych

Pociecho smutnych -zmiłuj się nad nami.

Boże, nasz Zbawicielu,

Sprawiedliwa i czysta Ofiaro-Bądź uwielbiony

Sakramencie pobożności, –Prowadź nas

Zobowiązujący do miłości,

Boski Więźniu na naszych ołtarzach-Bądź uwielbiony

Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Czwarty list św. Klary do św. Agnieszki Praskiej

9 Szczęśliwy naprawdę ten, komu dane jest dostać się na świętą ucztę, aby przylgnąć całym sercem do Tego, którego piękność podziwiają nieustannie wszystkie błogosławione zastępy niebieskie.


11 Miłość ku Niemu ubogaca, wpatrywanie się w Niego odświeża, Jego dobroć napełnia, Jego słodycz darzy pełnią, pamięć o Nim słodko oświeca, Jego woń wskrzesi zmarłych, Jego widok chwalebny uszczęśliwi wszystkich mieszkańców Jerozolimy niebieskiej, bo jest On blaskiem wiecznej chwały (Hbr 1, 3), jasnością wieczystej światłości i zwierciadłem bez skazy (Mdr 7, 26).


15 W to zwierciadło co dzień wpatruj się, o królowo, oblubienico Jezusa Chrystusa (por. 2 Kor 11, 2), i ciągle w nim twarz swoją oglądaj, abyś cała, wewnętrznie i zewnętrznie, tak się przyozdobiła i otoczyła różnorodnością (Ps 45, 10), kwiatami i strojem wszystkich cnót..

 

 

Słowo Wcielone, Mieszkające między namiDziękujemy że Jesteś,

Hostio Święta i Kielichu z Krwią Przenajświętszą błogosławiony,

Tajemnico wiary, -Bądź uwielbiony

Czcigodny Sakramencie-Ofiaro nad wszystko najświętsza-UWIELBIAMY CIĘ

Prawdziwe przebłaganie za żywych i umarłych

Niebieskie lekarstwo, które leczysz nasze winy-Prowadź nas

Cudzie zdumiewający,

Lekarstwo nieśmiertelności, –Bądź uwielbiony

Jezu-Ofiaro –Chlebie –wiary godny,

Chlebie Miłością nieśmiertelny,

Bezkrwawa Ofiaro

Boski Pokarmie-Dziękujemy że Jesteś

Uczto niebieska, przy której posługują Aniołowie, –Bądź uwielbiony

Słodyczy duchowa,

Posiłku błogosławionych,

Zadatku przyszłej chwały-Dziękujemy że Jesteś

Najświętsza męki Pańskiej pamiątko,

Świadku Boskiej miłości i hojności- Prowadź nas

Najświętsza i najwspanialsza Tajemnico-Dziękujemy że Jesteś

 

 

Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

List św. Klary do Ermentrudy z Bruges

O najdroższa, spoglądaj w niebo, które nas zaprasza, weź krzyż i idź za Chrystusem (por. Łk 9, 23), który nas poprzedza, albowiem przez Niego wejdziemy do Jego chwały po wielu różnych utrapieniach (Dz 14, 21). Z całego serca kochaj Boga (por. Pwt 11, 1; Łk 10, 27) i Jezusa (por. 1 Kor 16, 22), Jego Syna, za nas grzesznych ukrzyżowanego; niech pamięć o Nim nie opuszcza nigdy twoich myśli. Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej (por. 19, 25) pod krzyżem. Módl się i czuwaj zawsze (por. Mt 26, 41; 2 Tm 4, 5).

 

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważeniewynagradzamy Ci, Panie

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą zmiłuj się nad nami

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażanyPRZEBACZ PANIE NASZ I BOŻE

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczonywynagradzamy Ci, Panie

Panie Jezu za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowaniewynagradzamy Ci, Panie

Panie Jezu za profanację Twoich świątyńPRZEBACZ PANIE NASZ I BOŻE

Panie Jezu za Twoje pragnienie spożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi-DZIĘKUJEMY CI PANIE

Panie Jezu Za wielką pokorę, z którą uczniom obmyłeś nogiTobie chwała i cześć

Panie Jezu za nieskończoną miłość, którą nam okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza-BĄDŹ UWIELBIONY

Panie Jezu Za Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś dziękujemy Tobie i wysławiamy Ciebie na wieki wieków

Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają, daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii świętej przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Amen

TOTUS TUUS – człowieku

TOTUS TUUS -Panie Jezu

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PIEŚŃ

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj
Opublikowano piątek, 17 sierpnia, 2018 w Materiały ze spotkań. Możesz skomentować lub śledzić(trackback) ze swojej strony.

Napisz

Imię (*)
E-mail (będzie ukryty) (*)
Strona www

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wpis