Archiwum kategorii ‘Katechezy’

J. R. Gohly OFM

MODLITWA UWIELBIENIA PANA W KAŻDYM KOŚCIELE

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste

[tu] i we wszystkich kościołach Twoich,

które są na całym świecie

i błogosławimy Tobie,

że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

J. R. Gohly OFM
MODLITWY FRANCISZKAŃSKIE

MODLITWA ODMÓWIONA PRZED KRZYŻEM W SAN DAMIANO
Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Okoliczności powstania
Jedna z najbardziej znanych modlitw przypisywanych św. Franciszkowi z Asyżu. ‘Przypisywanych’ Franciszkowi, bo historycy spierają się o jego autorstwo. Chociaż jeden z największych historyków ostatniego stulecia badający dzieła franciszkańskie – Kajetan Esser, odparł zarzuty przeciwko autorstwu św. Franciszka, sprawa nadal nie jest dostatecznie wyjaśniona. Modlitwa zachowała się w czterech zbiorach z XV w. w języku włoskim oraz w czternastu zbiorach z XIV i XV w. w języku łacińskim. Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

      Dzisiejsze spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych spotkań, omówieniu Kanonu Pisma świętego i Apokryfów. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „DEI VERBUM”  podkreśla to, co dla Pisma świętego i Tradycji jest wspólne: że „stanowią one powierzony Kościołowi jeden święty depozyt słowa Bożego”. Wspólny mają początek w Bogu i ten sam cel. Różnica między nimi polega na tym, że dzięki faktowi natchnienia biblijnego Pismo święte po prostu jest słowem Bożym, a przekazująca je Tradycja tylko je zawiera. W procesie przekazywania słowa Bożego, trwającym od czasów apostolskich po dzień dzisiejszy, można zauważyć następującą różnicę między Apostołami a ich następcami – biskupami: słowo Boże głoszone przez Apostołów stanowi tradycję, a biskupi ją przechowują, rozpowszechniają i wyjaśniają.

Konstytucja „DEI VERBUM” Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Dzisiaj Ojciec mówił nam o naukach pomocniczych przy biblistyce. Są to m.in.:

 • Archeologia biblijna
 • Historia biblijna
 • Geografia biblijna
 • Językoznawstwo: Hebrajski, Grecki
 • Kulturoznawstwo etc

Głównie poruszona została archeologia biblijna – odkrywanie historii, kultur na podstawie tego co pozostało po danej epoce. Bazuje na podstawie śladów związanych z zasadami biblijnymi i związanym pośrednio i bezpośrednio z Biblią.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Na ostatnim spotkaniu formacyjnym FZŚ przyglądaliśmy się naszym praktykom czytania i rozważania Pisma Świętego. Źródłem refleksji stał się piękny tekst Romana Brandstaettera „Lament nie czytanej Biblii”. Zachęcamy do własnej refleksji – jak jest z Twoim zatrzymaniem się nad Bożym Słowem – Katoliku XXI wieku?

Lament nie czytanej Biblii

Stoję na najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciśnięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nie tknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których jestem podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat nie dostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję na moim niewesołym losem. Tematem moich najczęstszych medytacji jest pytanie: po co kupiłeś mnie, człowieku, po co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? Czy po to, aby przerzucić kilka moich stronic, przeczytać pobieżnie na chybił trafił kilka wybranych wersetów, spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem i odstawić nabożnie na najgórniejszą półkę w księgozbiorze? Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

7.05.2012 o. Marian Arndt OFM przybliżył nam kolejny ważny element, który musimy wziąć pod uwagę czytając Pismo Święte – mianowicie fakt, że Biblia jest tekstem natchnionym.

Ojciec Arndt przypomniał soborowe nauczanie Kościoła: „Kościół wierzy i naucza, ze całe Pismo Święte jest święte, gdyż spisane pod natchnieniem Ducha Świętego – Boga mają za autora. Do napisania Pisma Św. Bóg wybrał ludzi, uwzględniając ich własne rozumy, zdolności i tamtejszą kulturę, język, niedoskonałości. To wszystko należy uwzględnić przy czytaniu Pisma Św.”

Na poprzednich spotkaniach zajmowaliśmy się kulturą, językiem ludzi spisujących poszczególne księgi.

Dzisiaj wrócimy do pierwszej części tego zdania – „pod natchnieniem Ducha Świetego” Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj