Archiwum kategorii ‘Katechezy’

ANTYFONA MARYJNA

   Autor: M

 

J. R. Gohly OFM

MODLITWY FRANCISZKAŃSKIE – cz. IV

ANTYFONA MARYJNA

Święta Maryjo, Dziewico,

wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie,

Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego,

Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Oblubienico Ducha Świętego:

módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem

i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi

do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

J. R. Gohly OFM

MODLITWA UWIELBIENIA PANA W KAŻDYM KOŚCIELE

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste

[tu] i we wszystkich kościołach Twoich,

które są na całym świecie

i błogosławimy Tobie,

że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

J. R. Gohly OFM
MODLITWY FRANCISZKAŃSKIE

MODLITWA ODMÓWIONA PRZED KRZYŻEM W SAN DAMIANO
Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Okoliczności powstania
Jedna z najbardziej znanych modlitw przypisywanych św. Franciszkowi z Asyżu. ‘Przypisywanych’ Franciszkowi, bo historycy spierają się o jego autorstwo. Chociaż jeden z największych historyków ostatniego stulecia badający dzieła franciszkańskie – Kajetan Esser, odparł zarzuty przeciwko autorstwu św. Franciszka, sprawa nadal nie jest dostatecznie wyjaśniona. Modlitwa zachowała się w czterech zbiorach z XV w. w języku włoskim oraz w czternastu zbiorach z XIV i XV w. w języku łacińskim. Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

      Dzisiejsze spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych spotkań, omówieniu Kanonu Pisma świętego i Apokryfów. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „DEI VERBUM”  podkreśla to, co dla Pisma świętego i Tradycji jest wspólne: że „stanowią one powierzony Kościołowi jeden święty depozyt słowa Bożego”. Wspólny mają początek w Bogu i ten sam cel. Różnica między nimi polega na tym, że dzięki faktowi natchnienia biblijnego Pismo święte po prostu jest słowem Bożym, a przekazująca je Tradycja tylko je zawiera. W procesie przekazywania słowa Bożego, trwającym od czasów apostolskich po dzień dzisiejszy, można zauważyć następującą różnicę między Apostołami a ich następcami – biskupami: słowo Boże głoszone przez Apostołów stanowi tradycję, a biskupi ją przechowują, rozpowszechniają i wyjaśniają.

Konstytucja „DEI VERBUM” Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Dzisiaj Ojciec mówił nam o naukach pomocniczych przy biblistyce. Są to m.in.:

 • Archeologia biblijna
 • Historia biblijna
 • Geografia biblijna
 • Językoznawstwo: Hebrajski, Grecki
 • Kulturoznawstwo etc

Głównie poruszona została archeologia biblijna – odkrywanie historii, kultur na podstawie tego co pozostało po danej epoce. Bazuje na podstawie śladów związanych z zasadami biblijnymi i związanym pośrednio i bezpośrednio z Biblią.

Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

Na ostatnim spotkaniu formacyjnym FZŚ przyglądaliśmy się naszym praktykom czytania i rozważania Pisma Świętego. Źródłem refleksji stał się piękny tekst Romana Brandstaettera „Lament nie czytanej Biblii”. Zachęcamy do własnej refleksji – jak jest z Twoim zatrzymaniem się nad Bożym Słowem – Katoliku XXI wieku?

Lament nie czytanej Biblii

Stoję na najwyższej półce twojej domowej biblioteki, wciśnięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nie tknięte tomy encyklopedii Orgelbranda, do których jestem podobna formatem i objętością. I tak stojąc od wielu lat nie dostrzeżona, nieomal niewidzialna, spokojnie medytuję na moim niewesołym losem. Tematem moich najczęstszych medytacji jest pytanie: po co kupiłeś mnie, człowieku, po co zapłaciłeś za mnie trzysta złotych, po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co mnie przyniosłeś do domu? Po co? Czy po to, aby przerzucić kilka moich stronic, przeczytać pobieżnie na chybił trafił kilka wybranych wersetów, spojrzeć na mnie z bogobojnym drżeniem i odstawić nabożnie na najgórniejszą półkę w księgozbiorze? Czytaj dalszą część wpisu »

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj