Archiwum kategorii ‘Na bieżąco’

06.12.2009

   Autor: admin

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., w czasie której oficjalnie pożegnaliśmy o. Idziego i podziękowaliśmy mu za 20 lat bycia asystentem naszej wspólnoty.

 

Łk 3,1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie Jemu ścieszki;
każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Na spotkaniu braterskim br. Arkadiusz w stroju Mikołaja rozdał obecnym siostrom i braciom słodkie upominki.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

8.11.2009

   Autor: admin

Będę Cię sławił moim życiem, Panie.

Mt 5, 13-16
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. celebrowaną przez o. Jozafata

 

ZASADY ŻYCIA
Reguła i życie Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Chrystus, dar Miłości Ojca, jest drogą do Niego, jest prawdą, w którą wprowadza nas Duch Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował. Franciszkanie Świeccy są ponadto zobowiązani do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie braterskie, w czasie spotkania przypomnieliśmy sobie jakie jest prawodawstwo FZŚ:
-Reguła
-Konstytucje
-Statuty
-Rytuał
Siostry i bracia rozmawiali o tym, czym jest Reguła, dlaczego FZŚ ma swoją Regułę, jakie to ma dla nas znaczenie. Siostra przełożona poinformowała o spotkaniu formacyjnym w dniu 21.11.2009r. organizowanym przez Radę Regionu  w Legnicy. Z naszej wspólnoty na to spotkanie pojadą: br. Tadeusz Falikowski s. Danuta Tarnowska i s. Irena Borys.

Następne spotkanie zostało ustalone na 06.12.09 r. W tym dniu będzie też tradycyjne sapotkanie z Mikołajem. Osoby odpowiedzialne za odwiedziny u chorych zostały zobowiązane do przekazania im życzeń i prezentów.

Siostra przełożona zadała zadanie domowe: codzienna lektura jednego artykułu Reguły, jej rozważanie i medytacja nad

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj

4.10.2009

   Autor: admin

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

Mt 11,25-30
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Msza św. celebrowana przez o. Jozafata Gohly – nowego asystenta naszej wspólnoty.

W czasie Mszy św. Brat Arkadiusz Grdeń złożył drugą profesję czasową.

W czasie spotkania braterskiego, członkowie wspólnoty przywitali nowego asystenta o. Jozafata składając mu życzenia jak najlepszej współpracy z bracmi i siostrami FZŚ. Przedstawiona została nowemu asystentowi nasza wspólnota. Siostra Zofia przypomniała wszystkim członkom czym jest profesja. Profesja we FZŚ ma inny charakter, niż profesja w zakonach i zgromadzeniach zakonnych, gdyż Franciszkanie świeccy nie składają ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Rezygnacja z wypełniania profesji, czyli wystąpienie z FZŚ, nie pociąga za sobą grzechu. Aktem profesji Franciszkanin świecki odnawia przyrzeczenia chrztu świętego i swoje oddanie się Bogu oraz poprzez wyrzeczenie się grzechu włącza się pełniej w Misterium Paschalne Chrystusa. Profesja może być czasowa, składana na okres jednego roku (i może być ponawiana przez dwa następne lata). Profesja wieczysta może być składana po zakończeniu nowicjatu lub na każdym etapie trwania profesji czasowej. Przełożona wspólnoty poinformowała również, że najbliższy rok, zgodnie z zaleceniami Rady Narodowej, będzie poświęcony rozważaniom
nad Regułą FZŚ ( na podstawie podręcznika o. Frezzy). Przy okazji zostały zamówione te podreczniki dla całej wspólnoty.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj