DOŚWIADCZENIE MODLITWY I KONTEMPLACJI ŚW. FRANCISZKA
opracowano na podstawie Leksykonu Duchowości Franciszkańskiej
MODLITWA – może być praktykowana w formie ORACJI lub KONTEMPLACJI
ORACJA – wypowiadanie formuł, słów skierowanych do Boga, nie każda modlitwa czy oracja jest kontemplacją;
KONTEMPLACJA – każda kontemplacja jest oracją i modlitwą. Kontemplacja jest takim stanem duchowym, w którym człowiek oddaje się całkowicie Bogu poprzez dialog lub intensywne skupienie uwagi na jakiejś części misterium Bożego.
MODLITWA ŚW. Franciszka charakteryzuje się:
A) Wiarą w Boga osobowego i żyjącego;
B) Dostrzeganiem Bożej obecności („mistyczną intuicją”), obecnością Boga z którym można rozmawiać ;
C) Zaufaniem i uczuciem przyjaźni do Boga, który słucha i objawia się w różny sposób;
I. DROGA MODLITWY św. Franciszka:
 Życie modlitewne Franka kształtuje się od początku jego drogi nawrócenia , które on nazywa „nawróceniem z grzechów” ;
 Bez modlitwy święty nie byłby w stanie zrozumieć co ma robić i w jaki sposób żyć nawet / mimo że już wszedł na drogę nawrócenia;
 Na modlitwie prosił Pana o radę dla siebie i swoich towarzyszy „Panie Boże Ojcze chwały , błagamy Cię, abyś z miłosierdzia swego pokazał nam , co mamy robić” (AnP 10) – to jest modlitwa powołania;
 W chwilach podejmowania decyzji święty Franciszek pokonuje niepewność poprzez włączenie w swoje trudności Pana i nie ma wątpliwości, że sam Bóg będzie go prowadził dzięki zwróceniu się do Niego z wiarą , która góry przenosi – w takiej postawie jest źródło Franciszkowej wielkoduszności w podejmowaniu nowych wyzwań oraz jego odwaga w trudnych próbach;
 Franciszek modli się nieustannie – „modlitwa habitualna” , czyli w każdym czasie – modlitwą jest u niego zawierzenie Bogu, współczucie, światło, ogień , radość , ekstaza; taka modlitwa jest niemożliwa przy oddzieleniu od kontemplacji ;
 Tomasz Celano wyodrębnia u Franciszka dwa aspekty modlitwy:
– Pobożne odprawianie godzin kanonicznych
– Kontemplacja

II. TREŚĆ MODLITWY
• Ma swoje źródło w postawie świętego przed Bogiem – jest to postawa adoratora zachwyconego Bożą tajemnicą odczuwaną przez Niego jako przychylną bliskość;
• Uznaje on Boską wielkość i dobrość a własną małość / grzeszność;
• Zachęca do rozważania z jakiego powodu jesteśmy synami Boga ; oblubieńcami Ducha Św. oraz braćmi i matkami Jezusa – Bóg Trójjedyny – treści trynitarne
• W chrystologicznej modlitwie Franciszka wielkie znaczenie ma ludzki aspekt tajemnicy Chrystusa – tajemnice Jezusa są rozważane przez niego z Brewiarza rzymskiego , z mszału i biblii – sedno tych modlitw jest ukierunkowane na wyrażenie współczującego uczestnictwa w boleści Zbawiciela i Jego Matki
• W Pozdrowieniu Błogosławionej Maryi Dziewicy / Pozdrowieniu Cnót też wybrzmiewa aspekt trynitarny- jest Ona „wybrana przez Ojca, uświęcona z Chrystusem i Duchem Parakletem”
• Pochwała Stworzeń , np. w Pieśni Słonecznej
III. POSTAWA ŚWIĘTEGO PODCZAS MODLITWY:
• Spontaniczność i kreatywność (śpiewa, recytuje pobożne teksty, mówi do Boga i o Bogu w prosty sposób i od serca)
• Skupienie ,
• Pobożność ;
• Szczerość;
• Wierność i wytrwałość;
• Postawa ciała wskazująca na wielki szacunek do Boga;
IV. FRANCISZEK WZOREM MODLITWY:
• Odsyła braci do czytania pobożnych tekstów;
• Uczy odmawiania modlitwy np. „Wielbimy Cię Najświętszy Panie Jezu Chryste tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i wysławiamy Cię , żeś przez krzyż Swój i mękę świat odkupić raczył”;
• Odsyła braci do rozważania o Męce Pańskiej, kontemplowania krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa;
• Kieruje braci do Ojca – Stwórcy polecając odmawianie modlitwy Ojcze Nasz

PODSUMOWANIE:
Modlitwa u świętego Franciszka rodzi się ze świadomości Boga, ze słuchania Go i z przyjmowania od Niego daru.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj
Opublikowano poniedziałek, 16 marca, 2015 w Duchowość Franciszkańska, Materiały ze spotkań. Możesz skomentować lub śledzić(trackback) ze swojej strony.

Napisz

Imię (*)
E-mail (będzie ukryty) (*)
Strona www

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wpis