Nowy3mały
ŻYCIE I ŚMIERĆ NA MAXA

– Maksymilian Kolbe

Kolejne spotkanie w ramach cyklicznych Spotkań z Duchowością franciszkańską odbyło się przy Kościele OO. Franciszkanów p.w. św. Antoniego 8 listopada 2014r. Franciszkański Zakon Świeckich zaprosił wszystkich chętnych parafian i sympatyków do bliższego poznania dwóch postaci, które łączy głęboka miłość i oddanie się Jezusowi Chrystusowi i św. Franciszkowi z Asyżu. Spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez Młodzież Franciszkańską, po której o. Jozafat odprawił Mszę Św. W wygłoszonym kazaniu asystent FZŚ analizował idee proponowane przez świat związane z tematem spotkania „Życie na Maxa” zestawiając je z osobą i życiem św. Maksymiliana. Święty na co dzień realizował tę maksymę, poświęcając swoje życie Bogu i bliźnim. Nie uciekał od wyrzeczeń, odpowiedzialności, ofiary i poświęcenia życia, tak jak często czyni to dzisiejszy świat. Wybierając życie z Bogiem nie możemy obawiać się życia ani śmierci, które prowadzą nas do wieczności.
W dalszej części spotkania miały miejsce prelekcje dotyczące wybranych świętych.
Pierwszym z nich był franciszkanin, św. Maksymilian Maria Kolbe, którego życiorys przybliżył nam o. dr Marek Augustyn – gwardian, proboszcz Parafii pw. Św. Karola Boromeusza i kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu. O. Marek opowiadał o okolicznościach, które sprawiły, że młody Rajmund zrealizował swoje kapłańskie powołanie, o jego zapale w pracy duszpasterskiej, o odwadze i sile, jaką wykazał się propagując prasę katolicką w kraju i odległej Japonii. Słuchając o oddaniu, z jakim o. Maksymilian służył Matce Bożej i Chrystusowi łatwiej mogliśmy zrozumieć jego heroiczny gest, który utorował mu drogę do świętości. O. Maksymilian zdobył się na oddanie swego życia w zamian za ojca rodziny Franciszka Gajowniczka w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został skazany na karę śmierci w bunkrze głodowym i dobity śmiercionośnym zastrzykiem, zginął 14 sierpnia 1941r. Ojciec Św. Jan Paweł II kanonizował go 10 października 1982r.
Św. Jan XXIII (Angelo Roncalli), papież uśmiechu i dobroci, to kolejna postać, która dzięki dniowi duchowości stała się nam bliższa. Brat Adam przedstawił nam barwną opowieść o życiu tego kapłana, który będąc jeszcze studentem seminarium duchownego w Bergamo przystąpił do III-go Zakonu Św. Franciszka. Jego podróże duszpasterskie, praca w charakterze sekretarza biskupiego, wykładowcy, redaktora, delegata papieskiego wzbudziły zaufanie Stolicy Apostolskiej, skutkiem tego Angelo Roncalli mianowany został biskupem (1925r.), a następnie kardynałem i patriarchą Wenecji(1953r.).
Pięć lat później kardynał Roncalli został wybrany na papieża; ufny w wybór biskupów i Bożą Opatrzność, przyjął wybór konklawe, a wraz z nim imię Jana XXIII. Uważany początkowo za „papieża przejściowego”, szybko dał się poznać jako zdecydowany i zaradny przywódca Kościoła. Okazał się reformatorem, który zainicjował ważne zmiany w kościele katolickim zwołując Sobór Watykański II. Był kochany przez wiernych i współpracowników, otwarty na kontakty z prasą, zawsze ciepły, życzliwy i uśmiechnięty.
Jan XXIII został kanonizowany przez papieża Franciszka – wraz z Janem Pawłem II – na placu św. Piotra w Rzymie w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r.
Z radością i wdzięcznością przeżyliśmy ten dzień, w przygotowanie którego zaangażowana była cała Wspólnota FZŚ, z zapałem przystępujemy też do planowania kolejnego Dnia Duchowości franciszkańskiej, na który już dzisiaj zapraszamy.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj
Opublikowano sobota, 30 sierpnia, 2014 w Dzień z Duchowością Franciszkańską, Nadchodzące wydarzenia. Możesz skomentować lub śledzić(trackback) ze swojej strony.

Napisz

Imię (*)
E-mail (będzie ukryty) (*)
Strona www

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wpis