Zapraszamy do modlitwy przygotowującej do uroczystości św. Franciszka z Asyżu – Nowenny. Nowenna zaczyna się w niedzielę (25 września) i jej zakończenie przypada na 3 października. To piękna forma duchowego przygotowania się do uroczystości św. Franciszka.

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna swego oświeciłeś nasze dusze
światłem Ewangelii i wprowadziłeś na drogę życia; daj nam, przez zasługi świętego Ojca naszego
Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując
się do uroczystości tego świętego Patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym,
a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie składamy u stóp Twego
Majestatu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 – 25 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13,3).
Błagamy Cię, udziel nam takiego męstwa i wielko duszności, z jakim święty nasz Ojciec Franciszek
porzucił światowe życie i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznali nasze
błędy, ze szczerą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2 – 26 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza
niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6,19-
20). Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, któ rym święty Franciszek wsławił się w Twoim
Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości wierząc,
że „wszystko inne będzie nam dodane” (Mt 6,33). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Dzień 3 – 27 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Daj nam tę pokorę
umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych
prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

Dzień 4 – 28 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do Królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty
Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, „stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich
pociągali do Boga” (1Kor 9,22). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 5 – 29 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Daj nam, abyśmy wpatrzeni we
wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój
codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Dzień 6 – 30 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy
was prześladują” (Mt 5,44). Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladowali świętego Ojca Franciszka,
obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do
nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Dzień 7 – 1 października

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Ojciec
Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w swoich sercach i przekazywali
naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 8 – 2 października

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9). Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy
na wzór świętego Ojca Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli
zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 9 – 3 października

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a
Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Użycz nam
tej seraficznej miłości, jaką pałało serce świętego Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć
i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie
złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego Ojca Franciszka, aby
oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż
naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj
Opublikowano poniedziałek, 26 września, 2011 w Franciszkański Świat, Modlitwy. Możesz skomentować lub śledzić(trackback) ze swojej strony.

Napisz

Imię (*)
E-mail (będzie ukryty) (*)
Strona www

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wpis