Skrutacja – metoda czytania Biblii z wykorzystaniem odnośników biblijnych do innych ksiąg. Termin pochodzi od łacińskiego słowa scrutatio („badanie”).

Podstawą dla metody skrutacji jest zasada „Pismo wyjaśnia samo siebie”. Według tej zasady istotne dla wierzącego fragmenty Biblii są powiązane ze sobą, a czytając je i porównując można zrozumieć przesłanie, które Biblia kryje.

W tradycji katolickiej skrutacja służy lepszemu rozumieniu przesłania tekstu oraz wykorzystywana jest w modlitwie i medytacji biblijnej (lectio divina).

Jak robić skrutację Pisma świętego?
1.Skrutacja Pisma świętego jest to FORMA MODLITWY Z PISMEM ŚWIĘTYM. Nie chodzi tu o jakieś dociekania biblijne, o intelektualne wgłębianie się w Pismo święte, ale o modlitewny kontakt z Bogiem przy pomocy tekstów Pisma świętego.
2.Dlatego nie jest rzeczą konieczną przeczytać i rozważyć wszystkie teksty danej skrutacji. Jeśli jakieś teksty do kogoś przemawiają, wystarczy zatrzymać się tylko na kilku.
3. Skrutacja zaczyna się od początkowej modlitwy o światło i pomoc Ducha Świętego oraz od rozważenia tekstu podstawowego, od którego skrutacja się zaczyna. Potem można rozważać teksty w dowolnej kolejności idąc różnymi „ścieżkami”.
4. Skrutacja zazwyczaj trwa półtorej lub dwie godziny. Można oczywiście robić ją krócej, ale powinna trwać przynajmniej godzinę. Jeśli nie rozważymy wszystkich tekstów i sporo z nich zostanie, możemy z tymi tekstami zrobić następną skrutację. Co 15 lub 20 minut lub przy rozproszeniach warto ponowić modlitwę o pomoc Ducha Świętego i światło
5. Przy każdym oznaczeniu tekstu (na przykład Mt 6,16-18) na lewej połowie kartki przepisujemy zaznaczony wiersz (niektórzy z lenistwa to opuszczają ale nie powinno się tak robić). Przepisany wiersz zakreślamy ramką. Po prawej stronie kartki piszemy to, co mnie Bóg w sercu powiedział, gdy czytałem ten zaznaczony wiersz i ewentualnie wiersze sąsiednie (kontekst). To, co zostało napisane także zakreślamy ramką.
6. Do skrutacji najlepsza jest Biblia Jerozolimska. Ma ona bowiem przy wielu wierszach i w dolnych komentarzach liczne odsyłacze do innych wersetów biblijnych paralelnych lub teologicznie dotyczących tej samej sprawy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma Biblii Jerozolimskiej może robić skrutację w oparciu o schematy, które co tydzień publikuje stowarzyszenie „Szkoła Formacji Duchowej” na stronie internetowej

http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=46  oraz

https://www.kapucyni.pl/index.php/info/2099-spotkanie-ze-slowem oraz

http://jezuufamtobie.pl/milosiedzie/skrutacja/skrutacje-pisma-swietego–inne/

    ” Jego słuchajcie!”

Mk 9,2
Mk 3,16-17
Lk 9,54
2Kol 1,10
Hi 1,16

Mk 9,3
Dn 7,9
Ap 20,4
Dn 7,22
Ap 11,7
Ps 79,3
Mk 9,5
Hbr 3,5-6
1Kor 3,9
Ef 2,20-22
Rz 5,20n
Gal 3,19
Dz 7,38.53n
Dz 13,38nnMk 9,6
Mk 14,40
Mk 14,28-31
J 17,1-11
Mk 9,6
Mk 14,40
Mk 14,28-31
J 17,1-11

Mk 9,7
Wj 40,34
1Kol 8,10-
11nn
Ap 15,8
Iz 6,4-5

Mk 9,9
Dz 2,32
Ml 3,3-5
Lb 23,19nn
Rz 11,28
Rz 9,6-8

 

 

Udostępnij na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Digg
 • Wykop
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Buzz
 • Google Bookmarks
 • RSS
 • email
 • Drukuj
Opublikowano poniedziałek, 23 lutego, 2015 w Materiały ze spotkań. Możesz skomentować lub śledzić(trackback) ze swojej strony.

Napisz

Imię (*)
E-mail (będzie ukryty) (*)
Strona www

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wpis